pascher sweatpascher
Wij willen onze zeg!

OPROEP 13 DECEMBER

Wij willen onze zeg over Europa!

[Nederlandstalige versie] [Version francophone]

Het Verdag van Lissabon herneemt de essentie van de Grondwet voor Europa

In 2005 spraken 54,58% van de Fransen en 61,54% van de Nederlanders zich uit tegen het “Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa”. Spanje en Luxemburg stemden voor. Na twee jaar windstilte verklaarden de Europese staats- en regeringsleiders zich in juni 2007 akkoord over het Hervormingsverdrag (later herdoopt tot “Verdrag van Lissabon” van 13 december 2007) dat de essentie van de Grondwet voor Europa herneemt.

Onmiddellijk voegden de staats- en regeringsleiders daar echter de intentie aan toe om daar waar het wettelijk mogelijk was referenda over dit verdrag te vermijden. Het is bijzonder verontrustend dat de Europese politieke leiders het oordeel van de bevolking schuwen. De tekst die in 2005 bij referendum werd verworpen in twee van de zes oorspronkelijke lidstaten moet nu blijkbaar zo snel mogelijk en zonder al te veel informatie, laat staan een tegenstrijdig debat, via parlementaire weg worden goedgekeurd.

Een zeer brede meerderheid wenst zich uit te spreken via een referendum

Het belang van de ontwikkelingen op Europees niveau staat in schril contrast met de aandacht die de media aan dit thema besteden. Nochtans blijkt uit opiniepeilingen in alle lidstaten dat een zeer brede meerderheid van de bevolking, bestaande uit zowel voor- als tegenstanders, zich via een referendum wenst uit te spreken over het Verdag van Lissabon.

Bovendien hebben de referenda in 2005 aangetoond dat van zodra de burger enige zinvolle kans op inspraak krijgt de interesse wel degelijk aanwezig is. De nauwelijks verholen strategie van de Europese politieke leiders om zinvolle inspraak en een breed maatschappelijk debat over het Verdrag van Lissabon kost wat kost uit de weg te gaan staat haaks op de retoriek over democratie die ze elke dag gratuit over de bevolking van Europa heen storten.

Maatschappelijk debat en historisch belang

Het is precies deze houding, die zowel angstig als arrogant is, die het wantrouwen van de bevolking zal bestendigen en elk mogelijk Europees project op lange termijn onherstelbare schade zal toebrengen.

Enkel beleidsvoorbereidende volksraadplegingen in de lidstaten kunnen het tij keren. Enkel deze methode kan het broodnodige maatschappelijk debat op gang brengen en terzelfdertijd recht doen aan het historisch belang van de Europese Grondwet (onder welke naam die ook mag worden opgevoerd).

Een beleidsvoorbereidende volksraadpleging

We doen dan ook een oproep aan de nieuwe federale regering, de verschillende deelregeringen en alle verkozenen om:

  1. het wetsontwerp van Verhofstadt/De Gucht uit 2005 opnieuw in te dienen met het oog op het organiseren van een beleidsvoorbereidende volksraadpleging met als vraag: “Moet het Koninkrijk België overgaan tot het aannemen van het Verdrag van Lissabon van 13 december 2007?”;
  2. een budget ter beschikking te stellen aan voor- én tegenstanders dat even groot is als de promotiecampagne voor de EU-grondwet "70 % van de Belgen is voor de EU-Grondwet" uit 2005;
  3. een leesbare samenvatting van het Verdrag van Lissabon op te sturen naar alle burgers zoals de federale overheid gedaan heeft naar aanleiding van de Copernicushervorming.
 
  De oproep mede ondersteunen kan door een mailtje te sturen naar info@onzezeg.be, dan voegen we uw naam toe aan de lijst. Bedankt.  
 

 

OPROEP 13 DECEMBER geniet de steun van:

Michaël BauwensDemocratie.Nu
Geert CalisDocent cvo Kisp
Vladimir Callerjournalist
Danny Carleervoormalig afgevaardigde ACOD banken
Dirk CasteelsACV-militant, redelijk vrij denker
Chris Celislid CAP
Patrick Coemanwww.coeman.net
Gaby ColebundersABVV afgevaardigde Ford Genk
Filip De BodtGemeenteraadslid LEEF! Herzele
Ludo De BrabanderVrede vzw
Bruno De Witverpleegkundige-militant BBTK social-profit
Georges DebunneStichter EVV/CES en ere-voorzitter ABVV/FGTB en ACOD/CGSP
Jean-Marie DehoussePS criticus EU-Grondwet
Jean-Paul Feysambtenaar
Johnny FransProvinciaal secretaris ABVV Metaal Limburg
Danny GijselingsBBTK afgevaardigde Philips Innovative Applications Turnhout
François HoutartMede-stichter van het Wereld Sociaal Forum
Frank Lambrechtslid CAP
Daniel LebleuEx travailleur VW forest - membre du CAP
Ronny Le Blonsecretaris ABVV-AC Antwerpen-Waasland
Tiny Mastouder van de Witte Mars
Theo MewisABVV-delegee bij SAPPI
Herman Michielauteur van "De EU-Grondwet is een obstakel voor een democratisch en sociaal Europa"
Bert PenninckxDemocratie.Nu
Luc SchevernelsHoofdafgevaardigde ACOD-Financiën Limburg
Jef Sleeckxvoormalig SP.a-parlementslid, initiatiefnemer CAP
Luc Van BuynderCAP en Masereelfonds Sint Niklaas
Luc Van de Weyersyndicaal afgevaardigde BBTK AMP
Jan Vancoppenollehoofdelegee ACOD RIZIV
Flor Vandekerckhoveuitgever
Roland VanmuysenABVV - afgevaardigde, Voorzitter CAPorg - Limburg
Mario VannoppenABVV militant Ford Genk
Mario VerhelleTechnicus in de Sociale en de Arbeidswetgeving
Freddy ViscontiDélégué FGTB - Carinox Arcelor Mittal Châtelet
 
Jan Buelinckx, Philippe Deleu, Jan-Pieter Everaerts, Leon Fetler, Johnny Henneman, Frans Leens, Ludo Segers, Richard Seidel, Lorenzo Valcke, Kristof Van Damme, Noël Vanglabeke, Jean-Claude Vannieuwenhuyze, Cyriel Vergauwen, Adrien Verlee, Erik Willems, ...